Motorlu Taşıtlar Vergisi Gider Yazılır mı?

Motorlu taşıtla vergisi gider olarak yazılır mı? Hangi araçların MTV’si gider olarak yazılabilir? Hangisi yazılamaz. Otomobilin motorlu taşıtlar vergisi gider olarak yazılabilir mi? Vergi mükellefleri tarafından oldukça merak edilen bu soruların yanıtları bu yazıda açıklanmıştır.

motorlu tasitlar vergisi gider olarak yazilirmi

Motorlu taşıtlar vergisi gider olarak yazılır mı?

Yazılabilir ama bu bütün araçlar için geçerli değildir. Minibüse ait Motorlu Taşıtlar Vergisi ise yazılırken otomobil ve cipin MTV’si gider yazılamaz.

Hangi araçların motorlu taşıtlar vergisi gider olarak yazılamaz?

Hangi araçların motorlu taşıtlar vergisinin gider olarak yazılıp yazılamayacağı 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununca düzenlenmiştir. MTV Kanunun 14.maddesinde motorlu taşıtlar vergisi gider yazılamayacak araçlar belirtilmiştir. Buna göre otomobil, motosiklet, uçak ve helikopter v.b taşıtlardan “ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç” alınan mtv’si ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergisinin matrahının tespitinde gider olarak kabul edilemeyeceği belirtilmiştir.

Hangi araçların motorlu taşıtlar vergisi gider olarak yazılabilir?

Motorlu taşıtlar vergisi kanunun II sayılı tarifesinde yer alan minibüs, panelvan, kamyon, kamyonet, otobüs, vb. ait motorlu taşıtlar vergilerinin ise gider olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

İşletmenize kayıtlı otomobil varsa her yıl ödenen motorlu taşıtlar vergisini gider olarak yazamıyorsunuz. Ayrıca otomobil alındığında Katma Değer Vergisi indirilemiyor. Otomobili aldığınız aydan itibaren yıl sonuna kadar kaç ay geçmişse amortisman ayrılır.  Maliyet yada gider olarak yazılıyor.

Eğer bir işletme otomobil yerine minibüs almış olsaydı o zaman bunun motorlu taşıtlar vergisini gider olarak yazabilir ve alırken ödenen KDV’si de tamamını düşebilirdi. Örneğin 50 bin TL’ye bir minibüs alındı ise bu araç için ödenen KDV’nin tamamı düşülebilir. Amortisman alındığı yıl yıllık olarak hesaplanır ve 760 Paz.sat.ve.dağ.gid. hesabına kaydedilir.

İşletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Bundan anlaşılan şudur. Binek otomobil alındı ise bunun alındığı yıl tam yıl olarak kabul edilemez. Kalan ay kesri tam sayılır ve kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır.

23.10.2012 de 10.000 TL alınan ekonomik ömrü 5 yıl olan bir binek otomobil için kalan son 2 ay için hesaplanır.

10.000x%18 KDV=11.800 (Kdv maliyete ekleniyor)

11.800/5=2360 (1 yıllık amortisman)

2360*2/12=393.33

Otomobile ödenen KDV gider olarak yazılabilir mi? İndirim yapılabilir mi?

Vergi mükellefleri işletmelerine aldıkları binek otomobil için ödenen KDV’yi indiremezler. Bu vergiyi aracın maliyetine dahil edip amortismana tabi tutabilir yada doğrudan gider olarak yazabilirler.

Binek otomobil için kimler KDV indirimi yapabilir?

KDV Kanununun 30/b maddesi hükmüne göre;

Gerçek usulde vergilendirilen taksi işletmecisi, sürücü kursu ve otomobil kiralama şirketi gibi işletmelerin faaliyetleri ile ilgili satın aldıkları binek otomobilleri nedeniyle ödenen KDV indirim konusu yapılabilecektir.

Sıfır alınan binek otomobilde KDV oranı kaçtır?

Sıfır alınan binek otomobil de  %18 KDV uygulanır. Burada nihai tüketici, serbest meslek kazancı, ticari kazanç, kurumlar vergisi mükellefi olup olmadığına bakılmaz.

About admin