Kira Geliri Nasıl Beyan Edilir? Kira Geliri Nasıl Hesaplanır?

Gayrimenkul sahipleri kira gelirlerini 26 Mart 2012 pazartesi mesai saati sonuna kadar beyan etmek zorundalar. Hangi kiraları beyan etmemiz gerekiyor. Kira gelirler nasıl beyan edilir. Kira geliri beyan süresi ne zaman bitiyor. Bu sorularınızı sırası ile cevaplayalım.

1 Ocak 2011 ile 31 Aralık arasında, sadece kira geliri elde etmiş olanlardan;

2011 yılık kira gelirleri için konut kira geliri istisna tutarı olan yıllık 2800 lirayı aşan tutarda kira geliri elde edenler,

23 bin lirayı aşan tutarda iş yeri kira geliri( stopaja tabi tutulmuş) elde edenler,

Hem konut, hem iş yeri kira geliri elde edenlerden, konut kira gelirinin 2800 lirayı aşan kısmı ile vergi stopajına (kesinti) tabi tutulmuş iş yeri kira toplamı 23 bin lirayı aşanlar,

Konut dışındaki gayrimenkulünü(büro, dükkan, mağaza ya da depo gibi) kira almadan oğluna, kızına, annesine, babasına kardeşine, ya da başka kişilere tahsis edenler,

Konutlarında oğlu, kızı, torunu, kardeşi, annesi, babası, büyük annesi ve büyük babası dışındaki kişileri kira almadan oturtanlar,

İş yerini vergi kesintisi yapma zorunluluğu  olmayanlara (örneğin basit usulde vergiye tabi olan mükelleflere veya yabancı elciliklere) kiralayan 1170 liranın üstünde kira geliri elde edenler,

Diğer mal ve haklardan kira geliri elde edenler, elde ettikleri kira gelirlerini en geç 26 Mart 2012 Pazartesi mesai saati sonuna kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bağlı bulundukları vergi dairesine beyan etmek zorundalar.

Kira Gelirlerinin Beyan Şekli:

2011 yılında 2800 liranın üstünde konut kira geliri elde etmiş olanlar, kira gelirlerini beyan etmek zorundadırlar. Konut kira geliri beyanı nasıl yapıldığına gelince kira gelirlerini beyan etmek oldukça kolay artık.

Öncelikle yıl boyunca aldığınız kira tutarının toplamını çıkarınız. Bu tutar örneğin 5 bin lira olsun

5000-2800=2200 kalan tutar istisna oranı düşülmüş miktardır.

Eğer götürü gider usulünü tercih etmiş isek

2200*0,25=550 gider olarak 2200 den düşülecek kalan 1650 ise verginin hesaplanacağı safi tutardır.

Kira gelirleri safi tutar üstünden vergilendirildiğinden, kira geliri istisna düştükten sonra kalan kısmından giderler düşülerek, vergilendirilecek safi kira tutarı bulunacak.

Gider düşmede yasa mükellefe iki seçenek sunuyor:

1) Götürü gider usulü: Bu usulde kiranın istisna düşüldükten sonra kalan kısmından, kalan kısmın yüzde 25’i ‘götürü gider’ düşülüyor. Kalan safı kira tutarı üstünden vergi hesaplanıyor.

2) Gerçek gider usulü: Bu usulü seçenler, kiranın istisna düştükten sonraki kısmı üstünden Gelir Vergisi Kanunu’nun 74’üncü maddesinde sayılan, belgeye dayanan gerçek giderlerini düşecekler. Ancak burada, gerçek giderlerin istisnaya isabet eden kısmını düşemeyecekler.

2800 liralık konut kira istisnasından kimler yararlanabilir.

2011’de sahibi oldukları gayrimenkulü konut olarak kiraya verenlerin, elde ettikleri kira gelirinin 2800 lirası vergiden müstesna tutulmuş bulunuyor. 2800 liraya kadar kira geliri elde edenler beyanname vermezken, bu tutarın üstünde kira geliri elde edenler, kira gelirlerini beyan etmek zorunda. Ancak, beyan ettikleri kiranın 2800 lirasını kira gelirinden istisna olarak düşerek, vergi avantajı sağlıyorlar. Ancak, 2800 liralık konut kira geliri istisnasından yararlanmanın bazı şartları var.

Kira gelirinin tam ve eksiksiz beyan edilmesi gerekiyor.

2800 liralık istisnadan yararlanmak için konut kira gelirinin eksiksiz ve tam olarak zamanında beyan edilmesi gerekiyor.

Konut kira gelirlerinin eksik beyan edilmesi veya kanuni süresinden sonra geç beyan edilmesi (pişmanlıkla beyan edenler hariç) veya hiç beyan edilmemesi halinde bu istisnadan yararlanılamayacak.

Ticari, zirai ve meslekî kazanç sahipleri yararlanamayacak

2011’de elde ettiği ticari, zirai ve mesleki kazancından dolayı yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olanlar, 2800 liralık istisnadan yararlanamıyor.

Yani bakkal, manav, konfeksiyoncu, sarraf, mobilyacı, nakliyeci, galerici, emlakçı, çiftçi, doktor, avukat, muhasebeci gibi elde ettikleri konut kira gelirlerinin miktarı ne olursa olsun beyannamelerine dahil edecekler.

 

2011 Kira Gelirleri İçin Düzenlenen Kira Geliri Rehberi 2012 ye Buradan Bakabilirsiniz.

 

Ekrem Sarısu/Posta

 

 

 

 

 

About admin